Header image  
Asociatia Persoanelor cu Handicap Neuromotor Filiala Caras-Severin (Resita)  
line decor
  HOME  REVISTE EDITATE  ::  
line decor
   
 
m

Revista Asociaţiei Handicapaţilor Neuromotor – România Fondator AHN Filiala Judeţeană Caraş-Severin – Reşiţa

Anul 7.  Numărul 3.  ( 27 )....... .......Iulie - Septembrie 2006

 
      

Viitorul nostru este condiţionat de ajutorul pe care statul îl acordă  familiei.

În zilele de 16 si 17 mai 2006 la Lisabona (Portugalia) a avut loc cea de-a 28-a Conferinţă a Miniştrilor din ţările Europei, responsabili pentru politicile familiale, organizată de Guvernul Portugaliei şi Consiliul Europei.
Politica familială se înscrie în programul de activitate al Consiliului Europei încă din anul 1959, an în care, la Viena, a avut loc prima conferinţă dedicată familiei din Europa.
Aproape după o jumătate de secol, Conferinţa de la Lisabona reia unele teme de mare actualitate pentru familia europeană, dar şi altele impuse de noua abordare familială precum:

 • Politicile familiale în ţările Europei, în contextual evoluţiei demografice,
 • Susţinerea rolului parental în interesul superior al copilului
 • Concilierea dintre viaţa familială şi viaţa profesională.

Obiectivul principal al Conferinţei de la Lisabona a fost, nu numai găsirea de soluţii pentru problemele cu care se confruntă familia din Europa în perioada actuală, dar, mai ales, identificarea modalităţilor de sprijin acordate familiei, fără a se impieta însă viaţa privată a acesteia.
Familia din Europa se confruntă cu o serie de probleme de natură economică, socială, culturală şi politică, cum ar fi:

 • îmbătrânirea populaţiei,
 • diversificarea tipurilor de structuri familiale,
 • impactul rolului bărbatului şi al femeii în viaţa familială,
 • participarea în număr tot mai mare al femeilor în câmpul muncii etc

Dar toate aceste schimbări de atitudine şi responsabilitate „chiar dacă au făcut ca individualismul şi instabilitatea socială să fie prezente şi tot mai vizibile” declară d-na Maud De Boer-Buquicchio, Secretar General adjunct al Consiliului Europei „familia continuă să constituie, pentru marea majoritate a oamenilor, o realitate concretă şi un mod

 

 

de viaţă spre care îşi îndreaptă opţiunile cetăţenii Europei.”
Potrivit ultimilor recomandări ale dezbaterilor despre nevoile copilului si părinţilor, organizate în mod curent de către Consiliul Europei, politicile familiale ar trebui să prevadă  acordarea  unei  atenţii crescute consilierii la locul de muncă asupra vieţii familiale, dar şi iniţierea de măsuri pentru a oferi sprijin real, atât bărbaţilor cât şi femeilor, cu scopul de a-i implica, în mod egal, în preluarea responsabilităţilor familiale.
 Aceste recomandări au fost promovate încă din anul 2001 la Conferinţa de la Portoroz, organizată de Consiliul Europei, având ca temă „Modalităţile de conciliere între viaţa profesională şi cea familială”. Importanta dezbaterilor care au avut loc la această conferinţă, constă în faptul că ele au adus în prim-plan valoarea concediului parental pentru îngrijirea copilului, dar si importanţa şi responsabilizarea bărbaţilor de a se ocupa şi de alţi membri ai familiei, aflaţi în situaţii speciale precum:

 • bătrânii,
 • persoanele cu handicap,
 • persoanele din anturajul familial bolnave sau
 • bolnavi în faza terminală a bolii.

Este foarte adevărat că există, în general, la nivel de acţiuni dar si de programe, un decalaj între nevoile pe care familia le necesită în vederea organizării vieţii sale şi a viitorului copiilor, şi ceea ce Guvernele le pot oferi.
Conferinţa de la Lisabona, dedicată familiei, a subliniat obligaţiile ce le revin Guvernelor din ţările Europei de a acorda prioritate în programele lor politice problemelor cu care se confruntă familia in ţările pe care le conduc şi de a oferi soluţii pentru rezolvarea acestora.
Acest lucru se impune, cu atât mai mult cu cât o serie de instrumente juridice ale Consiliului Europei, precum Charta Socială Europeană - revizuită, stipulează „familia, ca celulă fundamentală a societăţii, are dreptul la o protecţie socială, juridică şi economică adecvată, pentru a-şi asigura deplina dezvoltare,,(art.16).
În acelaşi sens Strategia, revizuită, pentru Coeziune Socială a Consiliului Europei menţionează:
„Coeziunea socială se aplică şi se învaţă mai întâi în familie” şi „o strategie a coeziunii sociale trebuie să se concentreze pe susţinerea vieţii de familie, respectând autonomia societăţii civile şi a vieţii private totodată.”  

OLGA JORA – membră în Biroul CD-P-RR
al Consiliului Europei
Casetă text: APEL 

 

În Raportul de ţară din 16 mai 2006 întocmit de Comisia Europeană privind intrarea României în Uniunea Europeană, la Subcapitol: „Persoane cu dizabilităţi fizice şi mentale”, scrie negru pe alb:
„Strategia pentru persoane cu dizabilităţi a fost adoptată, dar nu este implementată din lipsa resurselor financiare şi umane.
Condiţiile din instituţiile psihiatrice şi de tratament sunt deficitare, facilităţile sanitare din aceste instituţii sunt minime, bolnavii sunt mai mulţi într-un pat, tratamentele şi activităţile la care sunt supuşi bolnavii sunt sub standardele comunitare.”

 

 

 

Aceasta este situaţia reală, expusă în câteva cuvinte. Nu scrie nimic (încă) despre listele „ruşinii” – de aşteptare mai mult de 2 ani pentru o proteză sau un scaun cu rotile, care se acordă prin lege la 4, respectiv 5 ani, ca să nu mai vorbim de lipsa calităţii dispozitivelor medicale. Protezele imposibil de purtat din cauza proastei calităţi putând umple până la refuz un mare muzeu al rebuturilor. Asta în timp ce aceia care au nevoie de ele, se târăsc neputincioşi, se sting în izolare, disperare şi mizerie sau îşi pun capăt zilelor înainte de vreme.

 

Liga pentru apărarea drepturilor persoanelor cu handicap din România a făcut numeroase apeluri către Ministerul Muncii, Preşedintele României, Prim Ministrul României, Ministrul Sănătăţii, Preşedinţilor

 

 

Parlamentului, Preşedinţilor de partide parlamentare şi multor altor instituţii şi personalităţi politice şi administrative din România, sesizând din timp cele consemnate acum în raportul de ţară şi venind chiar cu propuneri pentru îmbunătăţirea situaţiei.

Apelurile noastre nu au avut nici un ecou.

Ne adresam domniei voastre, în numele celor cca un milion de persoane cu handicap din România (statul recunoscând în acte, fără să se fi făcut un recensământ de profil sau o evaluare reală, numai circa 400.000 persoane!) cu speranţa că veţi găsi soluţiile pentru garantarea indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap şi a asistenţilor personali, pentru asigurarea contravalorii dispozitivelor medicale şi pentru

 

 

asigurarea accesibilizărilor cerute de Uniunea Europeană.

 

Rugăm ca la nivel de ţară să se analizeze deficitul bugetar privind plata protezelor şi ortezelor ce se asigură prin Casele de Asigurări de Sănătate în vederea fundamentării suplimentării bugetare la capitolul Asistenţă Socială şi la capitolul Proteze şi Orteze, capitol ce ar trebui arondat de la CNAS la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru a se corela şi fundamenta fondurile financiare de strictă necesitate  pentru persoanele cu handicap.

Aceeaşi situaţie se impune în procedura de urgenţă pentru asigurarea plăţii asistenţilor personali acreditaţi pentru persoanele cu handicap grav. Aceştia sunt angajaţi contractuali ai primăriilor, care au în prezent numai 60% din fondurile necesare, la nivel de ţară, plăţile făcându-se, în cel mai bun caz, cu multe luni de întârziere, în timp ce 40% din asistenţii personali nu primesc nici un leu.

 

Liga pentru Apărarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap din România va propune emiterea unui act normativ prin care o cotă parte din beneficiile Companiei Naţionale Loteria Română să fie alocate pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu handicap, după modelul spaniol.

Astfel, se pot asigura fără termen de aşteptare fondurile necesare protezelor, ortezelor, medicamentelor şi accesibilizărilor (pante, lifturi, semafoare cu semnal sonor, autobuze speciale, cabine de telefon, locuinţe) şi a indemnizaţiilor pentru persoanele cu nevoi speciale şi a însoţitorilor acestora.

Propunerea noastră este susţinută de date din istoricul Loteriei Romane, care atestă scopul înfiinţării acestei instituţii: în anul 1906, prin Legea Loteriei de Stat promulgată de regele Carol I, se conferea Loteriei un loc important în eforturile de ameliorare a stării de sănătate şi igienă a poporului român, iar în 1931 o fost votată Legea pentru înfiinţarea şi organizarea Loteriei de Stat pe clase pentru sănătate publică şi ocrotiri sociale, prin care veniturile nete ale Loteriei de Stat erau destinate numai Fondului General Sanitar de Ocrotire.

 

Cu deosebitã consideraţie,

                                PREŞEDINTE  L A D P H R
Dr. LUMINIŢA GHEORGHIU

 

(Nota redacţiei: Apelul este adresat domnului preşedinte A.N.P.H.Romania )

 

Pilula de ras 


   
 Un VANATOR SE INTALNESTE in pădure cu un   urs. Se opreşte unul in fata celuilalt.
- O , Doamne, se roagă vanatorului, insufla-i acestui animal simţăminte creştineşti !
Ursul se laşa pe labele din spate, ridica ochii spre cer si spune:
- Binecuvinteaza , Doamne, hrana ce mi-ai trimis-o !  

 INTR-O ZI , UN bărbat observa ca un coleg de serviciu cu gusturi conservatoare in materie de moda purta un cercel in ureche.
- N-am crezut ca poţi fi aşa de modern !
- Ei, nu e mare lucru,
- De  când îl porţi ?
- De saptamana trecuta. Atunci l-a găsit nevasta-mea la mine in maşina.

 Ha !
-  Cum sa obţine lumina cu ajutorul apei ?
-  Spălând geamurile !
 
Ha , ha !
- Ce trebuie sa iei când te dor picioarele ?
- Tramvaiul.

Ha , ha , ha !
- Respiraţia adânca omoară microbii !
- Dar cum sa-i facem sa respire adânc ?

DUPA CE A TINUT un discurs , un invitat întreabă :
- Cum a fost ?
- Ca un Rolls – Royce, ii spune preşedintele delegaţiei - Cum  ai putut sa-i spui asta ? întreabă nevasta preşedintelui .
 A fost cel mai prost discurs pe care l-am auzit.
-  Dar nu l-am minţit .
Abia s-a auzit si  a durat o veşnicie .

 Cum iţi dai  seama la ce ora eşti :
 Daca e verde  sau se agita , e biologie !
 Daca miroasă , e chimie !
 Daca nu funcţionează , e fizica !
 Daca nu e de inteles , e matematica !
 Daca nu are sens ,  e economie !
 Daca  e  vechi ,  e istorie !
 Daca ideile simple devin complicate e filozofie !
IN TIMPUL CE ISI RADEA BARBA ,  un bătrân începe sa tipe atât de tare , incat nevasta lui  îl întreabă  speriata :
- Ce s-a întâmplat, draga ?

 

- Nu ştiu ce are aparatul meu de ras , nu mai vrea sa taie.
- Hai , draga , nu te mai plânge atâta ! Vrei sa spui ca barba ta e mai tare decât linoleumul cel nou ?

 

              TOTUL PANA LA MANCARE

  De  curând , mi-am cumpărat un pedometru si am ieşit la o plimbare cu mama mea .
- Ce-i asta ? m-a întrebat ea.
- Un instument de fitness care număra paşii pe care ii fac , i–am răspuns eu . Sper ca mă va ajuta sa slăbesc.
- Fara a se laşa convinsa , ea m –a întrebat :
- N- ar fi mai bine daca aparatul ar număra cate îmbucături iei pe zi ?

După ce am aflat ca am nivelul de colesterol prea ridicat , m –am hotărât sa ţin puţin regim si a fac mişcare înainte de a recurge la medicamente. Am încercat  sa îmi fac programare la colega de camera a unei prietene , care este dietetician . Din păcate , mi-a explicat prietena mea , aceasta nu te –a putut primi deoarece „ avea prea mult de digerat ”.

               VIATA  PUR  SI  SIMPLU

INTR – O SEARA . PE CAND ERAM INSARCINATA , stăteam cu fetita mea de trei ani si băieţelul meu de  cinci ani si ne distram pe seama bebeluşului din burta mea : ii cântam , ii spuneam poezii si povesti.
- Mami , nu-i  aşa ca se uita la televizor ? , mă întreabă fiica mea .
- Sigur se uita la televizor ! , ii răspund razand. Băiatul se ridica , sprijinindu – se de burta mea.
- Au ! am strigat eu .
- Stai , mai , ca  i-ai strigat televizorul ! spune fetita , foarte supărata .

 TERMINASEM  drumeţia prin Parcul Naţional Sandburg , din Carolina de Nord , când am auzit nişte turişti discutând despre un urs văzut recent prin zona
- Daca  te intalnesti cu un urs nu trebuie sa fugi , a spus cineva .
- Chiar ? De ce ? , a întrebat o alta persoana .
- Deoarece urşilor le plac fast – foodul , am răspuns eu .

 

 

Poesis 

 

 

 


DURERE ŞI SALVARE

Pământu-i plin de suferinţă

De durere şi mult oftat
Sunt şi fraţi în credinţă
Ce prin ape tulburi răzbat.

 
Pământul este plin de groază

Oriunde-n jur priveşti
Poate sunt creştini ce se roagă
La Cel din locurile cereşti

De-acolo de unde El priveşte

Părându-I rău de3 ce-a trimis
Dar numai aşa El nimiceşte
Păcatul de multe ori comis.

Pe-ai Săi aleşi El îi păzeşte

Ii veghează din cer de sus
Si le pregăteşte
Un loc lângă Domnul Isus.

Sava Emilia – Ologeni (Prahova)

ÎNCREDE-TE ÎN EL

 

De treci pragul deznădejdii,
Să nu uiţi nicicând
Mâna care te-a trecut.
De plângi şi suferi
Să nu uiţi pe Cel
Care te-a oprit
Să mai plângi.
Şi să nu uiţi cuvintele
Care te-au mângâiat.
Încrede-te în El,
Şi vei avea o speranţă
Printre deznădejdi,
Lacrimi, suferinţă…

Delurinţu Nicoleta – Punghina (Mehedinţi)

ÎNCONJURAT

Nu plâng, deşi aş vrea

Sunt ca un trandafir
Înconjurat de spini
De aş vrea
Să-mi rotesc petalele

Spinii rotesc acele
Iar din firavele petale
Durerea zvâcneşte tare
De ce? este întrebarea
Nu pot privi şi eu
O rază de lumină
O rază de iubire

O parte parcă ruptă
Dintr-o nemurire.
Dar grea e întrebarea
Dar şi răspunsul ei
Dar te întrebi de ce oare
Atât de nepătruns în taină
E povestea tristă a trandafirului
E floarea ce dăruieşte
Cadenţa iubirii
Dar înapoi primeşte
Dispreţul lumii,
La fiecare act de dăruire
Primeşte doar amărăciune
Dar prin orice furtună
Nu uită să treacă strălucind
Şi biruind toţi spinii.

N. Laura

                             EXEMPLUL TĂU

Îmi place, da, îmi place mult,
Omul din tine şi curajul
Şi vin la tine să ascult,
Cum îţi ignori senin necazul.

Ţi-admir puterea şi mesajul,
Ce le transmiţi transcendental.
Tu nu doreşti să fi-n siajul
Unei corăbii duse de mistral.

Sunt mii de pietre rare-n tine,
Ce le reverşi în versuri sfinte,
Zefirul lor se-mbină în mine,
Făcându-mă să iau aminte.

Eşti un exemplu de tărie,
Neînfricare, penitenţă şi credinţă,
Doreşti din suflet să mai fie,
La răi, mai multă pocăinţă.

Timpul lucrează pentru tine,
Prin Dumnezeul cel de sus,
Harul ceresc la tine vine,
Dându-ţi puteri de la
 Stanisor Paul – Rm. Vâlcea

 

 

Colectivul de redacţie


Ştefan – Theodor  STEINER
Cornel  PUŞCAŞ
         Vasile  POPOVICI


Tehnoredactare

Lucian  STEINER

 

Asociaţia Handicapaţilor Neuromotor

Aleea Trei Ape Bl.2, Sc.2, Ap.3.
320191 REŞIŢA jud. Caraş-Severin
Tel/fax:+ 40255/211560; +40  0744479253                
e-Mail : steiner_ahnr@yahoo.de
Nou telefon la sediu 0255/228021
 Page: www.ahn.cs.home.ro